Jak wypełnić PIT?
Instrukcja krok po kroku.

Jesteśmy w okresie składania rocznych zeznań podatkowych. W związku z tym, iż Fundacja „Wawel z Rodziną” posiada status organizacji pożytku publicznego, osoby wspierające naszą Fundację uzyskały możliwość przekazania nam 1% podatku dochodowego na rzecz naszych podopiecznych.

Podaruj nam swój 1%.

Na co przeznaczymy 1% podatku?

 • wsparcie małopolskich rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach,
 • realizacja programu edukacyjnego „Masz Szansę”,

oraz wiele innych inicjatyw Fundacji, prowadzonych w ramach działań statutowych.

Jak przekazać nam 1%?

Wypełnij zestawienie roczne wykonując kolejno następujące kroki:

Przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) uzupełnij odpowiednie rubryki:

 • poz. 138–139 (PIT-28),
 • poz. 440–441 (PIT-36),
 • poz. 146–147 (PIT-36L),
 • poz. 132–133 (PIT-37),
 • poz. 62–63 (PIT-38).

W rubryce zatytułowanej „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” należy wpisać:

0000321870

 • czyli nasz numer KRS, pod jakim Fundacja „Wawel z Rodziną” jest zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • wysokość kwoty, którą chcesz przekazać (nie może ona przekroczyć 1% podatku dochodowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Od 2019 r. istnieje nowa możliwość rozliczania Pit-ów rocznych dla osób fizycznych. W Portalu Podatkowym w PICIE przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną  OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym.

Wypełnione zeznania roczne będą dostępne w Portalu Podatkowym od 15 lutego do 2 maja.

W tym czasie każdy podatnik będzie mógł zalogować się do portalu:

 • zaakceptować rozliczenie bez zmian,
 • uzupełnić dane na temat formy opodatkowania, przysługujących ulg czy organizacji OPP, której podatnik przekazuje 1%,
 • odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie.

Aby przekazać 1% na Fundację „Wawel z Rodziną”, należy zalogować się do Portalu Podatkowego i wybrać naszą Fundację.

W pozycji przekaż 1% podatku dla wybierz organizacje – wyszukując po nazwie lub wpisując nr KRS 0000321870 Fundacja „Wawel z Rodziną”, następnie zatwierdź formularz.

Emeryci i Renciści, którzy chcą przekazać 1% dla Fundacji „Wawel z Rodziną” wypełniają oświadczenie PIT-OP, wpisując w pkt 9 nr KRS 0000321870 i przesyłają  do swojego Urzędu Skarbowego.

Fundacja "Wawel z Rodziną"
ul. Władysława Warneńczyka 14
30-520 Kraków

Nr konta:
75 1140 1081 0000 2113 7600 1001

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.