Kim jesteśmy?

5 czerwca 2008 roku została powołana fundacja „Wawel z Rodziną”, której celem jest wsparcie dzieci, młodzieży oraz całych rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować różnice społeczne.

Misja Fundacji

Misją Fundacji „Wawel z Rodziną” jest upowszechnianie postaw i wzorców społecznych, by ludzie chętniej czynili dobro. Więcej na temat misji fundacji.

Co robimy?

Fundacja realizuje swój cel poprzez zaszczepianie rodzicom, opiekunom odpowiednich wzorców, tak by swoje dzieci i podopiecznych od najmłodszych lat uczyli wrażliwości, empatii oraz dobroci w stosunku do innych. U podstaw działania Fundacji leży przekonanie, że prawdziwe dobro zaczyna się od małych, drobnych uczynków. A to wszystko ma początek w najmłodszych latach, bo wtedy człowiek uczy się najszybciej i koduje pewne wzory zachowań na całe życie.

Władze Fundacji

Prezesem Fundacji „Wawel z Rodziną” jest Tomasz Schimscheiner, urodzony w Krakowie znany aktor teatralny i telewizyjny, od lat aktywnie zaangażowany w działalność charytatywną. Wiceprezesem Fundacji jest Sylwia Warnecka, koordynator projektów prospołecznych w firmie Wawel SA.

Statut

Fundacja „Wawel z Rodziną” prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego. Więcej informacji na temat działalności Fundacji „Wawel z Rodziną” znajduje się w Statucie.