Liczby i fakty z działalności fundacji

Misja i obszary funkcjonowania fundacji

Misją Fundacji „Wawel z Rodziną” jest upowszechnianie pozytywnych postaw i wzorców społecznych, propagujących czynienie dobra w różnych środowiskach społecznych, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem.

Jako fundacja od początku istnienia prowadzimy szereg przedsięwzięć wspierających dzieci, młodzież, oraz całe rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować różnice społeczne. Udzielamy również pomoc rzeczową i finansową rodzinom  poszkodowanym przez los.

W celu realizacji misji fundacji prowadzimy m.in. program „Dobro od Dziecka”, który jest dedykowany świetlicom środowiskowym. W ramach programu odbywają się warsztaty dla wychowawców i podopiecznych świetlic środowiskowych, na których pracownicy placówek zdobywają wiedzę na temat efektywniejszej pracy z dziećmi.

Od 2008 roku w ramach programu „Masz szansę” staramy się aktywnie wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z różnych środowisk oraz pomagać im w rozwijaniu pasji i talentów. Przyznajemy też na ten cel stypendia, pozwalające realizować aspiracje edukacyjne i talenty młodych ludzi, chcących kontynuować naukę w szkołach policealnych lub szkołach wyższych.

Fundacja „Wawel z Rodziną” pozyskuje środki finansowe od darczyńców oraz Fundatorów, wśród których jest marka Wawel. Pełna lista fundatorów jest dostępna w statucie fundacji. Dzięki współpracy z krakowskim producentem słodyczy co miesiąc możemy przekazać blisko dwie tony słodyczy dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Program dla świetlic środowiskowych „Dobro od Dziecka”

kids3Program „Dobro od Dziecka”, to program skierowany do świetlic środowiskowych. Opracowany we współpracy z wychowawcami świetlic, czyli osobami, które są najbliżej dzieci korzystających z tych instytucji. Celem programu jest pokazanie, że dobro zaczyna się od małych, drobnych gestów.

Program edukacyjny „Masz Szansę”

Celem programu „Masz Szansę” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk oraz pomoc w rozwijaniu ich pasji i talentów. O wskazanie beneficjentów programu Fundacja zwraca się do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej. Nawiązujemy także współpracę z placówkami oświatowymi. Przy wyborze szkół objętych wsparciem, bierzemy pod uwagę uśrednione wyniki testów, publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu edukacyjnego „Masz Szansę”.

Wspieranie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

To już kolejny rok współpracy Fundacji „Wawel z Rodziną” z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta. W ramach wsparcia co miesiąc przekazywane są prawie dwie tony słodyczy dla najbardziej potrzebujących. To dla nas ogromna radość móc pomagać tym najbardziej potrzebującym. Cieszymy się, gdy widzimy, jak słodkie upominki wywołują uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych. Dzięki temu chociaż na chwilę mogą oni zapomnieć o problemach dnia codziennego.

Stypendia

kidsFundacja „Wawel z Rodziną” przyznaje stypendia wspierające realizację aspiracji edukacyjnych oraz talenty młodych ludzi, którzy chcą kształcić się w szkołach policealnych lub szkołach wyższych, a których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem stypendialnym.

Pomoc społeczna

kids3Fundacja „Wawel z Rodziną” wspiera rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, jak również domy dziecka i rodziny zastępcze. Fundacja udziela także pomocy rzeczowej i finansowej osobom doświadczonym przez los, w tym na przykład poszkodowanym przez powódź. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem pomocy społecznej.

Chcemy wspierać dzieci, aby mogły łatwiej wejść w dorosłe życie oraz przekonać je, że warto realizować swoje pasje.