Fundacja „Wawel z Rodziną” wspiera świetlice środowiskowe.

 

„Dobro od Dziecka” – to innowacyjny program społeczny wspierający świetlice środowiskowe w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą, stworzony przez Fundację „Wawel z Rodziną”. Pilotażowa edycja rozpoczęła się 20 października 2018 roku i objęła osiemnaście krakowskich świetlic środowiskowych.

Według badań, aż 86% dzieci ze świetlic środowiskowych może mieć problemy emocjonalne lub komunikacyjne oraz problemy z nauką. Program „Dobro od dziecka” ma zapewnić wychowawcom dodatkowe narzędzia, tak by jeszcze bardziej ułatwić im codzienną pracę z młodzieżą.

 „Nie chcemy być kolejną firmą, która z poziomu biurka opracowuje program i czeka na jego efekty, chcemy pracować z wychowawcami nad kształtem programu, tak, aby niósł on realne korzyści dla dzieci.”

mówi Tomasz Schimscheiner – Prezes Fundacji „Wawel z Rodziną”.

 

 

„Pakiet zajęć dla podopiecznych świetlic środowiskowych przygotowany w ramach programu „Dobro od Dziecka”.

 

W ramach programu Fundacja „Wawel z Rodziną” organizuje cykliczne warsztaty dla wychowawców świetlic środowiskowych, skupione wokół bloków tematycznych całego programu, które są później przez nich realizowane podczas zajęć z podopiecznymi krakowskich świetlic.

Bloki tematyczne:

  • Poczucie wartości
  • Emocje
  • Współpraca w grupie
  • Wartość dobro od dziecka

Powstanie programu „Dobro od Dziecka” jest efektem współpracy naszej fundacji z wychowawcami krakowskich świetlic środowiskowych oraz Małgorzatą Pióro – doświadczoną trenerką rozwoju osobistego, arteterapeutką, socjolożką.

 

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.