Taniej, ale czy lepiej?

Nowy program rządowy „Przedszkola za złotówkę” funkcjonuje od 1 września. Jednak już teraz wielu rodziców jest niezadowolonych z wdrożenia planu, który zdecydowanie ogranicza możliwość wyboru zajęć dodatkowych dla najmłodszych. Projekt rządu obejmuje swoim zasięgiem tylko edukację wczesnoszkolną, nie mniej problem ten dotyka również szkół.

Z psychologicznego punktu widzenia, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne są bardzo istotne dla prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Sprawiają, że najmłodsi nie tylko odkrywają oraz rozwijają swoje pasje, ale także poznają rówieśników i uczą się funkcjonowania w grupie. W porannym programie „Dzień Dobry TVN”, aktorki: Katarzyna Bujakiewicz oraz Magdalena Schejbal opowiedziały o swoich obawach związanych z ograniczeniem zajęć dodatkowych dla dzieci oraz jego skutkami.

Zamiast łączyć – jeszcze bardziej dzieli

Podobna sytuacja jak w przedszkolach ma miejsce na każdym etapie edukacji: w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i technikach. Tym, co dzieli rodziców jest wysoka cena zajęć dodatkowych, na które nie każdy może sobie pozwolić. Dyrektorzy placówek oświatowych nie chcąc pogłębiać różnic i wprowadzać niepotrzebnych podziałów na uczniów których stać na opłacanie zajęć oraz tych, którzy nie mają na to pieniędzy, decydują się najczęściej na wprowadzenie tylko zajęć wyrównawczych. Tym samym uzdolniona młodzież nie ma miejsca, w którym mogłaby rozwijać swoje pasje. Dlatego też, tak ważną role spełniają różnego rodzaju fundacje, które poprzez swoją działalność pomagają młodym talentom.

Fundacje na pomoc!

Jedną z takich organizacji jest Fundacja „Wawel z Rodziną”. Jej misją jest pomoc edukacyjna, która polega na organizowaniu dodatkowych zajęć, w szczególności dla dzieci z ubogich rodzin, bądź tych przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Często podkreślam fakt, że nasza Fundacja wspiera dzieci w dążeniu do spełnienia marzeń, daje „wędkę”, czyli możliwości , które są narzędziem do wejścia w dorosłość. Jeżeli widzimy u jakiegoś młodego człowieka pasję do tańca, matematyki czy też innej dziedziny, nie ważne jakiej, to robimy co w naszej mocy, aby pomóc mu iść właśnie tą ścieżką. Poprzez finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, chcemy dać im możliwość rozwijania talentów. – komentuje Prezes Fundacji „Wawel z Rodziną” Tomasz Schimscheiner.

Fundacja „Wawel z Rodziną” działa na terenie całej Polski, wpierając dzieci w ich rozwoju edukacyjnym organizując zajęcia dodatkowe, wyrównawcze oraz dając szansę na pogłębienie wiedzy, przez rozszerzenie podstawy programowej. Obecnie opieką w Fundacji objętych jest 600 uczniów w ramach projektu „Masz Szansę”, z różnych szkół na terenie Polski. Placówki opiekuńczo- wychowawcze, szkoły oraz osoby prywatne mogą zgłaszać się do Fundacji z prośbą o wsparcie w ramach programu „ Masz Szansę”. Zachęcamy do kontaktu i współpracy inne organizacje, które prowadzą podobną działalność charytatywną.

 

Obietnicę marki „Wawel. Radość wyzwala” widać na wielu płaszczyznach działania firmy. Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Co roku, w ramach programu „Masz szansę”, dofinansowywane są dodatkowe zajęcia edukacyjne dla prawie tysiąca dzieci. Bliżej świąt Bożego Narodzenia, Fundacja „Wawel z Rodziną” wciela się w pomocnika Świętego Mikołaja.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności