Wawel wspiera Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Fundacja „Wawel z Rodziną” rozpoczęła współpracę z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta. W ramach wsparcia co miesiąc przekazywane są około dwie tony słodyczy dla najbardziej potrzebujących.

To dla nas ogromna satysfakcja pomagać innym. Cieszymy się, gdy widzimy, jak słodkie upominki wywołują uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych. Dzięki temu chociaż na chwilę mogą oni zapomnieć o problemach dnia codziennego – mówi Sylwia Warnecka, Wiceprezes Fundacji „Wawel z Rodziną”.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta to katolicka organizacja dobroczynna. Jej głównym celem jest zapewnienie pomocy osobom ubogim i bezdomnym. Towarzystwo prowadzi m. in. 80 schronisk i noclegowni, domy stałego pobytu, niesie pomoc prawną i psychologiczną oraz posługę religijną Skupia się na rozwoju duchowym, a także na odbudowaniu świata wartości wychowanków.

 

Obietnicę marki „Wawel. Radość wyzwala” widać na wielu płaszczyznach działania firmy. Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Co roku, w ramach programu „Masz szansę”, dofinansowywane są dodatkowe zajęcia edukacyjne dla prawie tysiąca dzieci. Bliżej świąt Bożego Narodzenia, Fundacja „Wawel z Rodziną” wciela się w pomocnika Świętego Mikołaja.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności