Wawel wraz z Fundacją „Wawel z Rodziną” obdarowują słodkimi prezentami dzieci z 432 Domów Dziecka

Już po raz dziewiąty, do 20 000 dzieci z ponad 400 placówek opiekuńczych opieki całodobowej w całej Polsce, trafią świąteczne upominki od jednego z największych producentów słodyczy w Polsce – Wawel SA. Akcja realizowana jest wspólnie z Fundacją „Wawel z Rodziną”.

Obietnicę marki „Wawel. Radość wyzwala” widać na wielu płaszczyznach działania firmy. Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Co roku, w ramach programu „Masz szansę”, dofinansowywane są dodatkowe zajęcia edukacyjne dla prawie tysiąca dzieci. Bliżej świąt Bożego Narodzenia, Fundacja „Wawel z Rodziną” wciela się w pomocnika Świętego Mikołaja.

Prezes Fundacji „Wawel z Rodziną”, aktor Tomasz Schimscheiner, podkreśla skalę świątecznej pomocy – Co roku w grudniu docieramy do 432 domów dziecka w całej Polsce, przekazując blisko 6 ton słodyczy – mówi Prezes – Wierzę, że nasza forma pomocy choć trochę umili tak ważny dla nas wszystkich świąteczny czas – dodaje Prezes Fundacji.

W ramach akcji każda z placówek otrzyma pakiet 13 kg czekolad i cukierków, co pozwoli na obdarowanie 20 000 dzieci. Świąteczna pomoc zostanie przeprowadzona po raz dziewiąty.

Misją Fundacji „Wawel z Rodziną” jest udzielanie pomocy społecznej i edukacyjnej, wspieranie polskich rodzin oraz osób sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Fundacja została powołana w czerwcu 2008 r. przez Wawel SA, aby rozwijać prowadzoną od wielu lat charytatywną działalność firmy.

Obietnicę marki „Wawel. Radość wyzwala” widać na wielu płaszczyznach działania firmy. Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Co roku, w ramach programu „Masz szansę”, dofinansowywane są dodatkowe zajęcia edukacyjne dla prawie tysiąca dzieci. Bliżej świąt Bożego Narodzenia, Fundacja „Wawel z Rodziną” wciela się w pomocnika Świętego Mikołaja.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności