Akcja Serce Rośnie: Cztery Żywioły

Projekt Cztery Żywioły Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie znalazł się w gronie zwycięskich projektów, wybranych w akcji społeczno-konsumenckiej Serce Rośnie.  Jego głównym celem był rozwój zainteresowań przyrodniczych dzieci.

Uczniowie przez większość czasu pracowali w grupach badawczych. W czasie zajęć młodzi badacze poznali trzy środowiska życia organizmów: wodę, powietrze i ziemię. Czwartym żywiołem byli oni sami i ich pasja do nowych doświadczeń.

Dzieci zdobyły wiedzę o warunkach życia organizmów, faunie i florze oraz procesach zachodzących w poszczególnych środowiskach. Na zajęciach prowadziły różne doświadczenia i uczestniczyli w wycieczkach,  podczas których robili zdjęcia i obserwowali przyrodę. 

Zajęcia pozwoliły młodym badaczom nie tylko zgłębić wiedzę przyrodniczą, ale także rozwinąć umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, wyrażania własnych opinii, aktywnego słuchania.

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności