Projekt Mali odkrywcy Kosmosu

Projekt “Mali odkrywcy Kosmosu” został zrealizowany przez Fundację Eratostenes ze środków otrzymanych od Fundacji “Wawel z Rodziną” w ramach akcji społeczno – konsumenckiej Serce Rośnie. 

Interdyscyplinarność astronomii powoduje, że dziecko chętniej poznaje różne zagadnienia z matematyki, geografii, fizyki czy też literatury, historii i sztuki. Obecnie nauka o astronomii w szkole jest dostępna w  ograniczonej formie, a jej treści są rozproszone w ramach lekcji przyrody, geografii i fizyki. 

Projekt “Mali odkrywcy Kosmosu” podniósł poziom wiedzy astronomicznej i świadomość dzieci na jej temat. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty.  Podczas pierwszej części warsztatów dzieci przy użyciu interaktywnych pomocy naukowych oraz ciekawych doświadczeń, łącząc naukę i zabawę pozyskały podstawową i niezbędną wiedzę astronomiczną, rozwijając przy tym umiejętność logicznego i ścisłego myślenia oraz kreatywność. 

W drugiej części warsztatów uczestnicy wykorzystując pozyskaną wiedzę astronomiczną przygotowały przedstawienie pt. „A jednak się kręci, czyli jak Kopernik wstrzymał Słońce a ruszył Ziemię”, pobudzając przy tym zdolności artystyczne i wyobraźnie. Każde dziecko miało indywidualną przypisaną w spektaklu rolę np. słońce, poszczególne planety, komety, narrator – Kopernik.

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności