Ogłoszenie

Na podstawie Decyzji Nr 10/2012 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2012 roku udzielonej Fundacji Wawel z Rodziną z siedzibą w Krakowie ul. W. Warneńczyka 14,w terminie od 17.06.2012 r. do 21.06.2012 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 10.328,37 zł. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na wskazany w zezwoleniu cel, czyli sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci oraz zwiększenie ich potencjału życiowego.

 

Obietnicę marki „Wawel. Radość wyzwala” widać na wielu płaszczyznach działania firmy. Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Co roku, w ramach programu „Masz szansę”, dofinansowywane są dodatkowe zajęcia edukacyjne dla prawie tysiąca dzieci. Bliżej świąt Bożego Narodzenia, Fundacja „Wawel z Rodziną” wciela się w pomocnika Świętego Mikołaja.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności