Fundacja „Wawel z Rodziną” promuje bezpieczeństwo w szkołach

Fundacja „Wawel z Rodziną” wspiera edukacyjno-społeczną działalność Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji od trzech lat. 30 września br., podczas wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przez Niezależne Samorządne Związki Zawodowych Policjantów i środowiska policyjne, Fundacja otrzymała odznaczenie za zasługi stanowiące wkład w podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w szkołach.

Fundacja „Wawel z Rodziną” angażuje się w inicjatywy edukacyjne w całym kraju, w tym w inicjatywy prowadzone przez NSZZP w zakresie bezpieczeństwa w szkołach. W ramach współpracy, Fundacja wzięła udział w uroczystości wręczenia wyróżnień szkołom, które przeciwdziałają agresji i podejmują działania podnoszące bezpieczeństwo uczniów. Certyfikaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” zostały wręczone 30 września 2015 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie podczas uroczystości z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawicieli Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej.

Oprócz 33 szkół, wyróżnione zostały również podmioty wspierające działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Fundacja „Wawel z Rodziną” współpracuje w tym zakresie z Wojewódzką Komendą Policji już od trzech lat, przyczyniając się do podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa wśród najmłodszych.

Po uroczystości, szkoły odznaczone certyfikatem, zaprezentowały swoich najbardziej utalentowanych uczniów. Na zakończenie wystąpili wychowankowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, a dzieci miały możliwość odkrywania tajników sztuki policyjnej podczas pokazów sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.

Obietnicę marki „Wawel. Radość wyzwala” widać na wielu płaszczyznach działania firmy. Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Co roku, w ramach programu „Masz szansę”, dofinansowywane są dodatkowe zajęcia edukacyjne dla prawie tysiąca dzieci. Bliżej świąt Bożego Narodzenia, Fundacja „Wawel z Rodziną” wciela się w pomocnika Świętego Mikołaja.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności