Fundacja „Wawel z Rodziną” nad morzem!

Fundacja „Wawel z Rodziną” wsparła uczniów z Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z Bydgoszczy w wakacjach nad morzem.

Szkoła ta nie jest szkołą tradycyjną, bo już od ponad 50 lat, oprócz realizacji procesu edukacyjnego, daje dzieciom i młodzieży możliwość różnorodnego spędzenia wolnego czasu. Często te dodatkowe formy aktywności pomagają dzieciom podczas trudnego procesu leczenia, który przechodzą podopieczni. Dzięki ogromnym staraniom szkoły, powrót do macierzystej placówki szkolnej nie wiąże się z dodatkowym stresem związanym z przebytą chorobą czy też koniecznością nadrabiania zaległości edukacyjnych.

W maju br. uczniowie szkoły wyjechali na wycieczkę do Trójmiasta. W czasie pobytu nad morzem zwiedzili m.in. Muzeum II Wojny Światowej, Gdańskie Oceanarium oraz Park Oliwski.

Fundacja „Wawel z Rodziną” przyłączyła się do wycieczki, przekazując m.in. słodkości. Kreatywność uczestników wycieczki nie znała granic, a podarowane słodycze stały się nieodłącznym uczestnikiem zwiedzania. Zapraszamy do obejrzenia galerii!

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności