Czwarte warsztaty w ramach programu „Dobro od dziecka”

W czwartek 30 maja w siedzibie marki Wawel wychowawcy małopolskich świetlic środowiskowych w ramach programu „Dobro od Dziecka” wzięli udział w kolejnej części warsztatów zorganizowanych przez Fundację „Wawel z Rodziną”. Tematem spotkania była „Współpraca i komunikacja”.

Warsztaty miały na celu przekazanie praktycznej wiedzy z obszaru efektywnej współpracy w grupie. Szkolenie poprowadziła doświadczona trenerka rozwoju osobistego, fotograf, pedagog, socjolog, arteterapeutka – Pani Małgorzata Pióro.

Prowadząca przed rozpoczęciem kolejnych zajęć zachęciła grupę do podzielenia się doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem w pracy z wychowankami materiałów z poprzednich warsztatów. Jak wynika z relacji wychowawców, dostarczone materiały umożliwiły głębsze dotarcie do dzieci oraz wsparły skuteczną komunikację z wychowankami.  

Pani Małgorzata zaangażowała uczestników w dyskusję na temat współpracy w grupie oraz wykonywanie twórczych zadań, pozwalających na szersze spojrzenie na dotychczas stosowane techniki współpracy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Fundacji, w tym Prezes – aktor Tomasz Schimscheiner.

Na zakończenie zajęć wychowawcy otrzymali instrukcje i zbiór ćwiczeń, umożliwiające im wykorzystanie wyniesionej z zajęć wiedzy w codziennej pracy z podopiecznymi.

Kolejny termin spotkania w ramach programu „Dobro od Dziecka”  zostanie podany po wakacjach.

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności