Wyjazd uczniów do Wilna

W dniach 14 – 18 października 2019 uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 11 w Krakowie, w ramach trwającej współpracy, odwiedzili swoich kolegów z polskiego Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie. Fundacja “Wawel z Rodziną” przekazała na ten wyjazd słodycze, które polska delegacja wręczyła swoim zagranicznym przyjaciołom. 

Dzieci miały okazję poznać historię i patrona wileńskiej szkoły oraz zwiedzić jej mury. Program wycieczki obejmował również zwiedzanie uzdrowiska Druskienniki, zabytkowych miejsc Wilna oraz zamku w Trokach. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w programie informacyjnym polskiej stacji telewizyjnej w Wilnie, dla której przygotowali relację z pobytu w rodzinach swoich wileńskich koleżanek i kolegów. 

Cieszymy się, że uczniowie mogli zintegrować się z zagranicznymi przyjaciółmi. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny jubileusz 20-lecia wymiany między szkołami będzie równie owocny oraz że ponownie będziemy mogli dołożyć swoją małą cegiełkę do organizacji tego wydarzenia.

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności