„Lato na podwórku” – projekt Fundacji Ładne Historie

“Lato na podwórku” to projekt zrealizowany w Świdnicy przez Fundację Ładne Historie ze środków finansowych pozyskanych w ramach II edycji programu społeczno-konsumenckiego “Serce Rośnie”. Zamysłem projektu było wykorzystanie zajęć edukacyjnych i metod animacyjnych w procesie zmiany społecznej. Był to projekt z zakresu animacji kultury i rewitalizacji społecznej.

Wiele dzieci lato spędza na podwórku, dlatego Fundacja Ładne Historie postanowiła dotrzeć w miejsca uznawane za trudne społecznie i wykorzystać ten czas na budowanie u dzieci wiedzy i kompetencji z różnych dziedzin. W ramach projektu, na wybranych podwórkach w Świdnicy przez całe wakacje odbywały się bezpłatne animacje i zajęcia edukacyjne, prowadzone przez doświadczony zespół pedagogów i animatorów kultury. W ten sposób wykorzystano kontekst podwórka, jako wspólnej przestrzeni, mającej duży potencjał integracyjny dla jego mieszkańców. Realizowane działania prowadziły do zacieśniania się więzi sąsiedzkich.

Podstawowym założeniem programu było kształcenie i rozwijanie zainteresowań uczestników projektu, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen oraz szeroko rozumiana profilaktyk uzależnień.

W realizacji pomógł sztab wolontariuszy, którzy zgłosili się do pomocy. Przed rozpoczęciem pracy z dziećmi odbyli oni 4 godziny szkolenia ze streetworkingu oraz indywidualnych rozmów z psychologiem.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tak wspaniałą inicjatywę. Mamy nadzieję, że uczestnicy będą kontynuować nowe zainteresowania i pogłębiać zdobytą już wiedzę. 

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności