Konkurs “Dobre Uczynki wśród Nas” rozstrzygnięty!

19 maja obchodziliśmy Dzień Dobrych Uczynków, który Fundacja “Wawel z Rodziną” i marka Wawel jak co roku wspólnie świętują dzieląc się dobrem. W tym roku Fundacja “Wawel z Rodziną” zorganizowała konkurs plastyczno-literacki pt. “Dobre Uczynki wśród nas” skierowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i opieki całodobowej.

W dniach od 21 maja do 14 czerwca odbywał się konkurs pt. “Dobre Uczynki wśród nas” skierowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki dziennej i całodobowej. Dzieci miały pokazać w formie plastycznej lub literackiej kogoś ze swojego otoczenia, kto w czasie pandemii pomaga potrzebującym. Celem Konkursu było rozwijanie i promowanie umiejętności i twórczości artystycznej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki całodobowej i dziennej oraz promocja proaktywnej postawy społecznej.

W rywalizacji udział wzięło blisko 30 placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki dziennej i całodobowej z całej Polski.

Wybór zwycięzców był bardzo trudny, ponieważ poziom artystyczny prac jak zawsze był bardzo wysoki. Wszystkie prace były bardzo oryginalne, a przedstawione na nich osoby bez wątpienia zasługują na duże uznanie i szacunek za swoją prospołeczną postawę. Dzielenie się dobrem, szczególnie w trudnych chwilach, jest niezwykle potrzebne i budujące. Cieszymy się, że uczestnicy konkursu dostrzegli tyle dobra wokół siebie” – mówi Sylwia Warnecka, wiceprezes “Fundacji Wawel z Rodziną”. Do wszystkich zwycięzców konkursu trafią słodkie nagrody firmy Wawel.

To kolejny konkurs organizowany przez Fundację “Wawel z Rodziną” w tym roku.  Poprzednie konkursy “#DobraRobotaChallenge” oraz “Gotowi na wiosnę” również były skierowane do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki dziennej i całodobowej. Wszystkie mają na celu rozwój wyobraźni i umiejętności artystycznych oraz postaw prospołecznych dzieci i młodzieży.

Lista nagrodzonych placówek:

●          Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie

●          Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Dąbrowie Górniczej

●          Świetlica Środowiskowa działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

●          Klub „Wolna Strefa” w Kielcach

●          Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Dyminach.

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności