Startuje II edycja programu „Dobro od Dziecka”

Już 27 października rusza druga ogólnopolska edycja programu społecznego “Dobro
od Dziecka” wspierającego wychowawców z placówek opiekuńczych z całej Polski. W
ramach programu odbędzie się cykl warsztatów, dzięki którym wychowawcy będą
mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.
W najbliższą środę (27.10) w godz. 18:00 – 20:00 odbędzie się pierwsze spotkanie
otwierające drugą edycję programu “Dobro od dziecka”. Każdy wychowawca z placówki
opieki dziennej lub całodobowej i innych instytucjach wspierających rozwój dzieci i młodzieży
może zgłosić chęć udziału w spotkaniu, wysyłając maila z imieniem i nazwą placówki pod
adres: fundacja@fundacjawawel.pl


„Dobro od Dziecka” – to innowacyjny program społeczny stworzony przez Fundację
“Wawel z Rodziną”. W ramach programu poruszane są ważne tematy w pracy z dziećmi i
młodzieżą, a zdobyta na warsztatach wiedza jest pomocna dla wychowawców w ich pracy.
Pierwsza edycja programu trwała w latach 2018 – 2019 i była skierowana do krakowskich
placówek.

W ramach drugiej edycja programu “Dobro od Dziecka” będą kontynuowane w formie
warsztatów online, tematy z obszarów: poczucie wartości, emocje, współpraca w grupie,
wartości – drogowskazy. Spotkania będą prowadzone przez pedagożkę, socjolożkę,
arteterapeutkę, trenerkę certyfikowaną, facylitatorkę i przede wszystkim kreatywną fotografkę
Małgorzatę Pióro. Po zakończonych warsztatach każdy z uczestników może zgłosić się po
bezpłatne materiały dydaktyczne, zawierające instrukcje i zbiór ćwiczeń, które będą wspierać
wychowawców w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Duże zainteresowanie programem
ze strony wychowawców z całej Polski sprawiło, że w ramach drugiej edycji, w formie online,
mogą wziąć udział w warsztatach pedagodzy z całej Polski.

Z pomocą Fundacji „Wawel z Rodziną”, firma Wawel realizuje projekty wspierające dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Z życia Fundacji

Przejdź do aktualności