Fundacja „Wawel z Rodziną” w programie
„Z miłości do radości”

IMG_3362Fundacja „Wawel z Rodziną”, jako jedna z pięciu organizacji charytatywnych, bierze udział w programie społeczno – konsumenckim „Z miłości do radości” organizowanym przez firmę Wawel. W ramach akcji Fundacja „Wawel z Rodziną” pomoże 33 świetlicom środowiskom w całej Polsce, dofinansowując posiłki dla ponad 1000 podopiecznych placówek!

Wspólna idea łączy

Do udziału w akcji marka Wawel zaprasza od 18 kwietnia 2016 r. To wtedy rusza strona zmiloscidoradosci.pl, która umożliwi wymianę punktów na nagrody (torby, bilety do kin, dostęp do platformy filmowej VOD.pl) oraz równoczesne wspieranie inicjatyw społecznych, zgłoszonych w ramach akcji przez organizacje pożytku publicznego.

Celebryci_wspolneOprócz Fundacji „Wawel z Rodziną”, w programie biorą udział cztery inne organizacje: Fundacja Ewy Błaszczyk „A kogo?”, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty” i Stowarzyszenie „Wiosna” z projektem „Akademia Przyszłości”.

W szczytną inicjatywę marki oraz kampanię promującą akcję aktywnie zaangażowali się ich przedstawiciele, tj. Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Jasiek Mela, ks. Jacek Stryczek i – Prezes Fundacji „Wawel z Rodziną” – Tomasz Schimscheiner.

Na realizację celów określonych przez organizacje Wawel przekaże łączną kwotę w wysokości aż 1 500 000 zł!

Komu pomoże „Wawel z Rodziną”?

IMG_3324Uzyskane w ramach programu środki finansowe Fundacja „Wawel z Rodziną” przeznaczy na wsparcie świetlic środowiskowych w zakresie dożywiania dzieci. Dofinansowanie świetlic to kontynuacja działalności Fundacji, która od kilku lat angażuje się w pomoc placówkom wsparcia dziennego na terenie Krakowa. Wsparcie to obejmuje dofinansowanie posiłków organizowanych przez świetlice oraz finansowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla podopiecznych jednej z krakowskich placówek.

Dzięki stałej współpracy ze świetlicami środowiskowymi, „Wawel z Rodziną” dobrze poznał potrzeby i możliwości takich miejsc. Okazuje się, że większość z nich stara się zapewnić swoim podopiecznym jakikolwiek posiłek, jednak ich możliwości finansowe są znacznie ograniczone, a co więcej często jest to jedyne miejsce, w którym dzieci mogą otrzymać coś do jedzenia.

Łączna wartość wsparcia finansowego, którą firma Wawel przekaże na cele charytatywne w ramach programu, to 1 500 000 zł. Oznacza to, że każda z typowanych w głosowaniu organizacji ma szansę na pozyskanie na swój cel od 100 000 do 500 000 złotych. Wierzymy, że nawet najniższa kwota z puli programu to solidny zastrzyk finansowy dla wielu placówek zapewniających dzienny pobyt dzieci i młodzieży, dlatego chcemy przyczynić się do poprawy sytuacji niedożywionych dzieci w Polsce i wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych świetlic.

Wybierając świetlice objęte programem, Fundacja zwróciła się o pomoc w ich wskazaniu do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Dysponują one najpełniejszą wiedzą nt. sytuacji materialnej i finansowej ośrodków organizujących dzienny pobyt dzieci i młodzieży. W efekcie do programu wytypowano 33 placówki, których szczegółowa lista znajduje się tutaj.


Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w akcji!

Zrzut ekranu 2016-04-14 o 13.44.04

www.zmiloscidoradosci.pl